Senaste nytt från Växjö och vänster

15. mar, 2019

Fredag kväll. Hemma efter liten utflykt med en av döttrarna till Hovmantorps Folkets Hus, där det är visning inför auktion i morgon. Kollade grejerna men hittade inget vi måste ha. Innan dess möte med V-gruppen i Region Kronoberg och träff med ledningen för Serviceresor (färdtjänst och sjukresor). Bra genomgång av vad nya avtalet innebär. Förbättringar miljömässigt med fossilfria bilar. Kvalitetskontrollant anställd. Egenavgiften för sjukresor höjd från 100 kr till 150. Dock ligger högkostnadsskyddet kvar på 1800 kr. Samåkning inom färdtjänsten medför längre restid för en del passagerare och det är inte  populärt.  Mycket, koncis och bra information på en dryg timme!

När jag gick från mötet i regionhuset, så hamnade jag mitt i en klimatmanifestation utanför kommunhuset. Mycket folk, många ungdomar, som följer Gretas exempel! Varje fredag framöver kl 15-16 är det manifestation. Naturskyddsföreningen arrangerar i samarbete med Studiefrämjandet. Hädanefter tänker jag delta varje fredag som är möjlig för mig. #fridaysforfuture.

Igår kväll på Bibliotekets Vänners föreläsningskväll med Stefan Edman, författare, biolog m m, som bott och verkat i Växjö under 20 år, men drog till Västkusten för ett antal år sedan. Fullt i salen och ett spirituellt samtal mellan Stefan och Christer Petersson, läkare, författare och ordförande i vår livaktiga förening Bibliotekets Vänner. Dialogen handlade om Stefans senaste bok, ”Mot alla odds”, om universum och människans plats i det, om existentiella frågor, om skapelsen, Gud och religionens betydelse, klimathot och mycket annat. Nästa begivenhet med Bibliotekets Vänner är 4 april. Då kommer filosofen Jonna Bornemark. Hon är känd från Sveriges Radios ”filosofiska rummet”, sommarprat och hennes senaste bok ”Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde”. Jonna Bornemark kommer att ge oss en välbehövlig kritisk granskning av New Public Management (NPM), den styrform som blivit förhärskande i offentlig sektor och som är hämtad från privat industristyrning. Passar således illa för verksamhet som handlar om t ex vård och omsorg av människor. Tänker på det dagligen när jag möter hemtjänstpersonal hemma på min gård, vilka är på väg till behövande vårdtagare; de småspringer och har näsan i mobilen. Kan inte tolka det på annat sätt än att de är jagade av minuträknande.

Möte med omsorgsnämnden i onsdags blev fyra timmar långt. Mesta tiden tog ärendet ”kompetensförsörjningsplan”. Den handlar om hur kommunen ska kunna rekrytera och behålla personal. Saknas utbildad arbetskraft inom flera kategorier och inte bara i Växjö kommun utan i hela landet. Många inom vård och omsorg går i pension de närmaste åren. Många arbetar deltid för att de inte orkar mer. Fanns ett förslag från den borgerliga majoriteten, som det inte var något fel på, men S och V hade åtta tilläggsförslag, varav sju gemensamma. Efter ajournering (paus) hade de borgerliga kommit fram till att ett förslag ville de bifalla, övriga sju avslogs. Vi var verkligen modesta i våra yrkanden. Jag tog inte till storsläggan sex timmars arbetsdag t ex. Det ska (V) skriva motion till fullmäktige om. Nä, vi föreslog att särskilt rikta in information om vård- och omsorgsyrkena till studenter och att betala teoristudierna för körkort för omsorgsstuderande och medarbetare som inte har körkort, som exempel. Det senare har varit infört i kommunen, men sedan tagits bort. Dumt att inte ta tillvara alla möjligheter att få och behålla medarbetare. Teoridelen kan inte vara några kostnader att tala om för kommunen men avgörande för en enskild individs val av arbetsplats. Märkligt också att få avslag på yrkande att när personal på en arbetsplats vill bilda en intraprenad så ska omsorgsnämnden se positivt på det. Jag har bestämt för mig att Liberalerna är för intraprenader!? Bra samarbete S+V och i vissa voteringar fick vi stöd av SD. Till exempel körkortet. Då blir utslaget 8 – 7 i nämnden, annars 9 – 6. Ett yrkande från (L) om utbildning av personliga assistenter köpte vi från oppositionen direkt.

De fyra timmarna innehöll också mycket annat. Prognosen för 2019 års bokslut är minus 50 miljoner. Stolt över att (V) i budgeten i juni hade 50 milj kr mer i sin budget till omsorgsnämnden än de borgerliga hade! Hade suttit bra med de pengarna istället för ett evigt sparande. Så jäkla rätt vi hade!

Carin Högstedt

20190315

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

tel 0706214959

 

 

 

 

 

12. mar, 2019

Plus 9 grader efter kall natt. Blå himmel, spegelblank sjö. Satt en stund  i lä med ansiktet mot solen. Hörde talgoxe sjunga, fiskmås skria, skator prata och kråka kraxa. Tänkte på det jag läst i ”Lommen”, Växjö Fågelklubbs tidning, igår. Känd växjöornitolog skriver om ”tyst vår”, antalsmässigt få fåglar denna vinter och vår. Han funderar på om det konstiga klimatet förra året - kall lång vinter, het sommar – har påverkat vissa arters förekomst och många arter antalsmässigt. Hoppas att det är en tillfällighet och inget á la Rachel Carsons ”Tyst vår”, som skrev på 1960-talet och framför allt visade på vad användningen av DDT betydde för fågellivet – eller snarare fågeldöden. Har hela vintern noterat väldigt få småfåglar jämfört med alla andra år (31) jag bott i denna lägenhet och kollat fåglarna.

Sträckläste Gunnela Björks bok om Kata Dalström i söndags. Mycket intressant person Kata och på köpet får en mycket historia från sekelskiftet 18 - 1900 och första världskriget. Fick också svar på vad som hände Kata i Växjö 1909; först var hon i Ronneby och talade om rösträtten. 400 personer lyssnade. Hon beskrev hur rösträtten till första kammaren gick till. För att vara valbar krävs egendom eller pengar, sa hon och drog slutsatsen att ”alltså är det inte människor, utan oxar, får, getter, svin och penningpåsar, som välja och då förstå ni själva vad resultatet är: inga arbetare och inget småfolk kan komma in i den kammaren”. Stadens borgmästare förbjöd henne att fortsätta tala, vilket hon naturligtvis inte lydde. Hon blev stämd för att ha ”talat smädligen mot riksdagen” och dömd till två månaders fängelse och 25 kr i böter. Hon behövde dock inte sitta av straffet. Hovrätten upphävde tingsrättens dom. I Växjö gick det också illa. Hon blev dömd till 250 kr i böter av Tingsrätten. Hovrätten fastställde, men Högsta domstolen upphävde den. Kata satt således inte i fängelse eller i häkte, såvitt jag förstår, i Växjö. Det har jag läst någon annanstans, men minns inte var. All medial uppmärksamhet gjorde att hennes publik växte. Stor del av sitt liv lade hon på turnéer i Sverige, gärna så långt norrut som gick att komma. Ofta problem med att hyra lokal och då blev en sten i skogen eller liknande talarstolen. Hon var ”småfolkets” talesperson och visste vad hon pratade om genom kontakten med dem, från norr till söder.

Igår kväll första mötet med Vänsterpartiet Växjös nya styrelse. Jättelång dagordning som det blir när vi ska utse ansvariga för olika uppgifter och starta arbetet för EU-valrörelse, 1 maj, Pride och mycket annat. Drygt två timmar och vi var klara. Jag har åtagit mig att vara sekreterare och har ett långt protokoll att skriva, något som jag inte tycker är tråkigt eller problematiskt på något sätt. Styrelsen består av sex kvinnor och tre män, alla arbetssugna. Bådar gott.

I morgon möte med omsorgsnämnden. Har läst förslaget till ”kompetensförsörjningsplan” flera gånger. Har sex punkter att lägga till. De stora förslagen vi har i vårt valprogram om att testa sex timmars arbetsdag på ett par arbetsplatser och att pröva matlagning hemma hos vårdtagare inom hemtjänsten – de gör vi motioner till fullmäktige om. Det är sådant som kan göra Växjö kommuns omsorg uppmärksammad, intressant, attraktiv.

Som Dagens ETC.s ledarskribent 8 mars, Ulrika Lindahl, skrev: ”Sex är dagens viktigaste siffra”. Hon citerar ur LO.s jämställdhetsbarometer: Män i arbetaryrken tjänar 5 000 kr mer än arbetarkvinnor – i månaden. Hälften av kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid ofrivilligt eller för att de inte orkar mer. 6 av 10 arbetarkvinnor jobbar kvällar, helger, nätter. I tjänstemannayrken är det 2 av 10 som arbetar på obekväma tider. SCB visar att livslängden inte ökar längre, inte för alla i Sverige. För lågutbildade kvinnor i arbetaryrken sjunker den. Lindahl har många siffror, obehagliga klass- och könsskillnader synliggörs. Vad göra? Svaret är 6 som i 6 timmars arbetsdag, en reform som bekämpar en heltidsnorm som gör oss sjuka, fördelar arbete så att alla kan leva bättre och längre.

Kan inte sägas bättre.

Carin Högstedt

20190312

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

9. mar, 2019

Internationella kvinnodagen igår, en mycket bra dag för min del. Återkommer till det. Tidningarna har som vanligt mätt jämställdheten på längden och tvären denna dag. DN har två braskande sidor om den politiska representationen. Den toppas av foton på tre kvinnor i SD, det minst jämställda partiet, och rubriken ”Kvinnorna nyckeln till mer makt för SD”. Måste säga att jag reagerar. Varför inte skriva om de partier som lyckats med jämställdheten? Exempel: Andel kvinnor ledamöter i riksdagen per parti: MP 75%, V 68%, M 56%.  Kvinnor ledamöter i landstingen/regioner per parti: V 58%, L 52%, S 50%. Andel kvinnor ledamöter per parti i kommunerna: V 53%, MP 51%. Går man bakom dessa siffror och studerar maktens fördelning ser det annorlunda ut, men självfallet är det mer troligt att en kvinna blir kommunstyrelsens ordförande om det finns gott om kvinnor på uppdrag i partierna. Som sagt: Varför inte skriva om de som har lyckats bygga en grund för en jämställd fördelning av makten inom politiken? Och som bedriver en politik för jämställdhet! Stolt över mitt parti i detta avseende, mycket stolt.

I SvD igår 8 mars finns en helsida med nya jämställdhetsministern, Åsa Lindhagen (MP). Rubriken är ”Viktigt ingripa tidigt mot hedersförtryck”. Bra att hon tar upp detta. Jag ser i faktarutan att i januariavtalet finns en punkt om att ”brott med hedersmotiv ska utgöra en egen brottsrubricering och en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv ska införas”. Hög tid! Gör nu! Skrev en artikel till Smålandsposten på temat hedersvåld inför 8 mars. Ännu inte publicerad. Men lika angelägen varje dag för den delen.

Det hände en hel del på 8 mars. Jag valde att se Maj Wechselmanns film om Moa Martinsson. ABF arrangerade visning i 23 städer i Sverige och återigen denna vecka var jag på Palladium i Växjö och såg en stark film. Kunde varit fler där men vi som kom var nog alla nöjda med att få den 1,5 timmar långa berättelsen om kvinnoöden i allmänhet och Moas i synnerhet.  Vi är ju också många som börjat vårt vuxenläsande med Moas ”Kvinnor och äppelträd” till exempel. Väldigt starkt om Moa och Harry Martinssons liv tillsammans, hur Moa hjälpte, stöttade, livnärde den sjuke Harry, skrev rent hans dikter osv.  Samtidigt som hon själv skrev och så småningom sålde massor med böcker. I media och litterära kretsar var Harry uppburen, akademisk, fick priser. Moa skrevs ner, populär bland folket, men det hjälpte inte. Idag ser vi den patriarkala strukturen, som slår blint, men troligen insåg inte Moa hur hon bidrog till den genom att ständigt rycka ut för Harrys skull. Jag tror inte det.

Så till nästa arrangemang; (V) Växjö, Ung Vänster, Palestinagruppen, IKFF, Amnesty m fl hade gemensamt program och fyllde Café Fontaine både med publik och väsentligt innehåll. Tal, musik med ”Pusy Power”, information, feministiskt quiz, namninsamling för samtyckeslag i Danmark, poesi av och med Tina Persson (mycket bra!) med mer. Vår fullmäktigeledamot Maria Garmer höll ett mycket suveränt tal om hur en kan pendla mellan hopp och förtvivlan en Internationell Kvinnodag. Mycket är gjort, men mycket är ogjort.

Två citroner av åtta ligger plötsligt på golvet. Har de ramlat från busken eller är det Tassi som har lekt? Lite mjuka är de men gröna. Ska testa saften lite försiktigt.

Höjdpunkt nästa vecka är arrangemang av Bibliotekets Vänner torsdag 14 mars på Stadsbiblioteket. Då kommer Stefan Edman, förr lärare på St Sigfrids folkhögskola, kommunfullmäktigeledamot (S) i Växjö, författare om existentiella frågor, miljö, klimat… Mot alla odds? är rubriken. Ska bli mycket intressant att lyssna på en dialog mellan Stefan och Christer Petersson, Bibliotekets Vänners ordförande, författare, läkare m m. Växjö stadsbibliotek kl 18.00.

Är väldigt lite intresserad av Mello, men på grund av John Lundvik ska jag se finalen ikväll, förhoppningsvis ihop med barnbarnen. Hoppas verkligen att denne fantastiske son av Växjö med sina Mamas vinner!

Carin Högstedt

20190309

@hgstedt

www.carhog14.se

www,maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

0706214959

 

 

 

 

6. mar, 2019

Så skönt att Hamnarbetarna kommit i hamn så att säga och kunnat komma fram till ett acceptabelt avtal efter mycket lång konflikt! Det lönar sig att stå upp för principer och sina medlemmar.

Mamma med tre barn berättar i P1 hur det varit under flera års slavläger hos IS. Fruktansvärt är ett ynkligt ord.  Vad händer med barn som ser sin pappas huvud rulla på marken och får hans blod på kläderna? Ser sin mamma säljas gång på gång i lägret. Ett under att alla tre lever och har kommit undan IS.

Har filmen Kapernaum på näthinnan. Såg den i söndags på Palladium i Växjö, där Folkets bio har bio kontinuerligt. Filmen är något utöver det vanliga, sannerligen. Se den! Utspelar sig i Beirut, Libanon, där miljoner flyktingar vistas. Vi ser miljön och villkoren ur barns ögon. Vi ser vad som händer när människor varken har pass eller ID, pengar eller mat och drar sig fram på svartarbete, barnarbete, handel med människor. Mitt i allt elände finns ändå kärlek. Även elaka och misshandlande föräldrar beskrivs med viss empati ur deras underifrånperspektiv. Vilka andra utvägar har de haft? Inte minst i Beirut finns miljoner barn i den miljö som filmens huvudpersoner lever i. I andra läger ytterligare miljoner barn utan hopp om en annan framtid än lägerlivet. Många av dem får viss hjälp av olika organisationer, om de har tur och är på rätt plats vid rätt tillfälle. Se filmen! Den är värd alla lysande recensioner den fått! Unik.

Intensiva arbetsdagar måndag-tisdag med kommunala gruppmöten, besök Åryd med (V)äxjös Kommunnytt i delvis snöyra men också vårljus mellan molnen. Anna, rätt ny medlem med för första gången. Bra och framtidsinriktat samtal om unga kvinnors situation. Haft problem med inloggning till kommunpadda och blir som alltid helt konfys, när det inte fungerar. Fick hjälp av snälla, hjälpsamma IT-avdelningen. Försökt göra rätt när jag lagt in mina sammanträden på nätet för att få sammanträdesarvoden. Tror inte jag lyckats ännu. Folk tror jag överdriver eller skojar när jag säger att jag har en blind fläck i huvudet som gör att jag inte klarar att fylla i blanketter rätt, antingen de är på papper eller nätet. Men jag har ett sådant funktionshinder, vad det än må kallas. Fobi för instruktioner? Nätet är värre än papper förstås. Ångestskapande.

Två dagar utan inbokningar framför mig. Ska användas väl till både politiskt arbete och annat. Snö ute, men den lär försvinna under dagen. På fredag Internationella Kvinnodagen! Händer en hel del i Växjö. Läser för övrigt Gunnela Björks biografi om ”Kata Dalström, agitatorn som gick sin egen väg”. Hoppas där få kunskap om vad som hände i Växjö, när hon i början på 1900-talet häktades för uppvigling. Bland annat. Ska också jobba med några idéer till den ”kompetensförsörjningsplan” som omsorgsnämnden ska ta beslut om nästa vecka. Ett viktigt dokument, inte minst ur kvinnors perspektiv.

Carin Högstedt

20190306

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

0706214959

3. mar, 2019

Tidig söndag morgon. Somnade tidigt, gick upp före sex. Ätit god frukost med Naturmorgon i P1 i bakgrunden. Intressant och lugn rytm. Bra för både kropp och själ. Sjörapporten funkar också bra som lugnande. Som poesi. Och funnits i evighet. Nu gryning. Plusgrader. Har regnat. Skumläst SvD och DN.

Hittar en turistisk nyhet i DN: En åttonde ö i Kanarieövärlden, La Graciosa! Den är bebodd, ingår i ett naturreservat, bil- och vägfri. Cykelväg finns. Blir intresserad. Maken L och jag besökte sex av de sju Kanarieöarna, bodde på fyra av dem. El Hierro var vi inte på. För besök på La Graziosa kan man flyga till Lanzarote och ta färjan därifrån. Och ja, det går också att ta tåget från Sverige till spanska Cadiz och färja därifrån. La Graziosa beskrivs som torrt och ödsligt med berg på norra halvan, sand och sten i övrigt. Passar för vandring, snorkling, dykning, cykelutflykter, Det är lugnt! En gång läste jag om Cap Verde, när det nyss öppnats för charterturism, att där fanns absolut inget att göra. Det gjorde att jag drev igenom att vi, maken L och jag, åkte dit, även om det var lång resa. Det blev två gånger till och med. Karga, torra, öppna landskap, oändliga stränder med gott om space och få måsteupplevelser – skönt!

Igår lördag hade V Kronoberg sin årliga distriktsårskonferens. Vi var ca 40 ombud från de olika partiföreningarna i länet och övriga från distriktsstyrelsen med fler. Nu har jag definitivt lämnat ordförandeskapet efter ca 7 år. Avtackades med en magnifik kattskulptur, gjuten i flytspackel, väger 7 kg. Den är tillverkad av två kvinnor i Åseda, varav en var med som ombud för V Uppvidinge. Vilken present! Katten är inte behandlad med konserveringsmedel av något slag och ska stå lite skyddad. Det blir under tak på altanen. Min katt Tassi var omedelbart framme och nosade på denna kompis. Jag lyckades föreviga detta ögonblick. Ska se om jag kan förmedla det på nätet. Politiska nyheter från gårdagen: Staffan Sandström  fortsätter som distriktsordförande. Han gick som vice ordförande in för mig när jag lämnade vid årsskiftet. Det blir bra. Ny kassör blir Anders Göransson. Några nya ledamöter i styrelsen. Jag är ersättare i styrelsen och lär delta i alla möten men utan totalansvaret för dagordningar och allt kom ihåg som följer med att vara ordförande.  Mötet innehöll gäst från partistyrelsen, Sarah från Blekinge, som satte oss i arbete i workshops. Tog också ett uttalande och beslut om bidrag till Hamnarbetarna och strejkkassan.

I fredags utflykt med (V)äxjös Kommunnytt nr 2, nyproducerat, till Vikaholm, Tävelsås, Ingelstad och byar däremellan. Vi var tre som hjälptes år och fick ut många blad, bortåt 8-900. Tyvärr överansträngde jag min artroshöft och hade problem med att röra mig igår. Tror att jag har meniskskada i ett knä också. Bättre idag och ska ta itu med utdelningen i Sandsbro.

Trevlig träff med representanter från Lärarförbundet i torsdags. Mycket att prata om, livlig diskussion. Måste ha regelbunden kontakt med facken för att få info från olika håll om hur saker och ting förhåller sig. Alltför mycket får vi nys om genom media. Gäller generellt om t ex arbetsmiljöproblem.

I morgon besök på särskilda boendet Vikaholmsallén, Attendoägt, ett av våra LOV-boenden. Här har boende och anhöriga såväl som personal tagit upp olika problem. Dåliga betyg bekräftas i Äldreguiden (Socialstyrelsen). Så hur gör nu ledningen för att få nöjda vårdtagare? Oavsett driftform och annat så är ju huvudsaken att vårdbehövande gäster har ett gott liv!!! Räknar inte med att genom en eller två timmars besök kunna få grepp om verksamheten, men något snappar en ju alltid. Fortsätter sedan med det kommunala Toftagården, som har nöjdhet 100 % i flera parametrar. Om jag själv skulle välja ett boende idag så ligger ju Toftagården nära till hands i Sandsbro, där jag bott sedan 70-talet. Men det är inte det som avgör; det är kvalitén, möjligheten till utevistelse, aktiviteter och att personalen har tid.

Carin Högstedt

190303

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

0706214959