8. jul, 2014

Brännström (M) desperat

Gråhägern på en brygga i Toftasjön, 50 m bort. Suttit hela morgonen. Jag har koll sedan kl 5.00, denna ljuva sommarmorgon med 18 gr så tidigt. Frukost o tidningar som är lättlästa. Katarina Brännström (M) har i stort uppslagen artikel i Smp beskrivit läget som att välfärden slagit rekord i Sverige och Växjö under (M)s styre, mätt i summor pengar som används. Det är något desperat i beskrivningen och utfallen mot oppositionspartierna. Ska man bry sig? Det är svårt att avgöra vad som är värt att lägga krut på.

Jag tänker så här. Hur många medborgare, oavsett social situation, har inte någon vän, anhörig, arbetskamrat, släkting som är långtidsarbetslös, sjuk och utförsäkrad, bidragsberoende trots sjukersättning eller A-kassa? Hur många har inte barn som går i alldeles för stora barngrupper? Någon förälder/svärförälder som behöver mycket mer vård och omsorg än vad som erbjuds? Hur många kvinnor/män arbetar deltid för att hjälpa och hur påverkar det inkomst/pension på lång sikt? Hur många är kvinnor i pensionärskollektivet är beroende av bidrag från anhöriga för att ta sig igenom månaden ? -Jag tror att nästan alla i Sverige känner och vet om att summan pengar till det ena och andra inte är avgörande, utan vad de används till och hur många som omfattas. I en ökande befolkning är det mycket konstigt om inte välfärdens kostnader ökar, men det betyder inte att det blir mer till varje individ!

Det finns mängder med statistik - jag hittar t ex Ekonomiverket på nätet. Där kan man hitta mycket av intresse, men med statistik går nästintill vad som helst att bevisas, som vi vet. Till exempel att förtidspensioneringen minskat sedan 2007. Men lyssnar man lite bättre så har förtidspensionering av unga under 30 ökat med över 40% de senaste 10 åren. Det kallar jag ett gigantiskt samhälls problem. Forskaren Ingvar Nilsson säger att ca 13000 unga som slutar skolan fastnar i utanförskap. Prislappen för en enda årskull är på sikt 260 miljarder! Det är klart att det går åt pengar när inte åtgärder sätts in i tidigt skede istället, förutom det individuella helvetet. Men som sagt: Statistik är en sak, det som människor upplever och kan berätta om är verklighet. Förresten; var hittas statistik på hur mycket av "välfärdens rekord", (enligt Brännström som i sin tur bygger på en redovisning från SKL) går till vinster som inte återinvesteras? OK. Jag ska läsa den rapporten.

137 miljarder till jobbskatteavdrag har inte rosat tillvaron för utförsäkrade, alla 43 000 i FAS 3, ungdomar med behov av stöd för att klara arbete/utbildning och inte klarat färre barn i grupper på fritis och förskola. För att nämna något av det som helt uppenbart gått åt fel håll.

Kanske sommarens varmaste dag? En simtur och sedan mot V-boa för nya samtal med strosande medborgare med nu lite turistiska inlag.

Carin Högstedt

140708