14. jul, 2014

Cirkulär ekonomi med mera

Har inte skrivit något på flera dagar. Istället suttit med kyrkböckerna, födda, döda, vigda, husförhör, för att skapa reda i mina anor i Gilbonderyd m fl byar i Älghults socken. Det ska också göras. Skönt att fly till 17-1800-talen ett tag.

Nu tillbaka till framtiden. Har gripit mig an med ett antal interpellationer/motioner som jag gått och ruvat på. En inlämnad. Kan tyckas vara en smärre sak, men ett rätt stort markområde, vid östra infarten till Växjö, avsedd för företag inom handel och/eller annan företagsverksamhet, ligger för fäfot sedan flera år. Den är såld till Lidl, men det verkar inte bli något av. Bottenplatta gjuten - sedan bara övergiven och slybevuxen. Utmärkt läge för företag. Retar mig varje dag på detta dystra område, som jag cyklar/kör förbi. Har Lidl fått köpa marken utan att behöva göra något av den?

Betänk att bara ett par hundra meter bort låg tidigare en vacker ås, som många medborgare tyckte var en fin naturplats i ett annars helt platt Norremark. Den åsen sprängdes och fraktades bort för åtskilliga miljoner kr med motivet att all mark behövdes för nyetableringar...En del av oss försökte in i det sista hejda stolleriet. Nu är stor del av åsens tidigare plats såld till ett tennistjosan (förlåt) - så mycket för nya företag. Lidltomten skulle kunna innehålla flera företag och gärna ett företagshotell därtill. Men den bara ligger där, ett enda impediment.

Började fundera på "cirkulär ekonomi", ett nygammalt recept för att koppla ihop ekologi och ekonomi. Vi förtroendevalda fick höra en föreläsning om ämnet på ett av Växjö kommuns strategisamråd i våras. Intressant. Det system vi har för budget i kommunen mäter inte hållbarhet, varken socialt eller ekologiskt. Biologisk mångfald som försvinner är en förlust, men mäts inte. Det faktum att arbetslöshet ger upphov till minskad produktion av varor och tjänster mäts inte heller.

Ska formulera något om cirkulär ekonomi i eftermiddag, hoppas jag. Nu till V-boa på Storgatan i Växjö. Öppet 11-13 hela juli. Välkommen om du har vägarna förbi.

140714

Carin Högstedt