16. jul, 2014

Förr eller senare blir det av...

Jag är väl medveten om att partierna är tämligen begränsade i sina val av verktyg för att komma i positiv kontakt med folk. Det gäller alla partierna, men jag kan hålla mig till Vänsterpartiet och Vänsterpartiet i Växjö kommun i synnerhet. Och då är vi ändå flitiga, aktiva och oortodoxa! Vi använder väldigt mycket det skrivna ordet. Vi tänker tidningar, annonser, pappersfoldrar i mängder...Traditionellt. Men det finns fler språk/verktyg. Vi medborgare fungerar ju väldigt olika beroende på ålder, på språklig kunskap, på funktionsmöjligheter, på intressen, uppväxt, klass, kön. Vi som parti skulle kunna använda många fler kommunikationsmedel för att nå fler medborgare. Olika språk och lättläst - försöker vi. Bilder, målningar, serier - har vi i tanken men skulle kunna utvecklas ännu mer. Gatuteater - det var riktigt länge sedan. Skulle säkert väcka intresse. Sång o musik - används men kanske för lite. Poesi - ja,vi har haft Bob Hansson vid V-boa i tidigare valrörelser. Innan han var TV-stjärna. Jättekul! Vi har haft lokala poesiförfattare och uppläsare, som fått det politiska budskapet att sitta som en smäck. Man kan ha möten som inte innbär att en person pratar till ett auditorium. Kanske går att vända på steken så att publiken pratar till partiledaren. Tja, vad jag menar är att det är många medel och medier som kan användas, som vi inte alltid tänker på. De sociala medierna har kommit och används men jag är osäker på om de nyttjas rationellt när det gäller att få ut politiskt budskap. Mycket osäker. Hur som helst. I V Växjö har vi sagt och tänkt oss att genomföra politiska stadsvandringar för att visa på rivna hus, räddade hus, planerade hus, otillgänglighet, möjligheter till utveckling. Det har aldrig blivit av. Vi har inte orkat. Men förr eller senare blir det rätt tid och nu kommer vi att ha en "feministisk stadsvandring" 21/8 16.30. Vi har suttit vid V-boa idag och planerat. Jätteroligt projekt!

Och på tal om tala med istället för tala till folk, så har vi planerat tre "mingelkvällar" med politiska samtal, kaffe och musik i annorlunda miljö - gemensamhetslokal på Lillestadsvägen 99 i Växjö, kl 19-21. Kvällarna är 20/8, 27/8, 3/9. Tanken är att man kan komma dit hur opåläst som helst och gå därifrån med någon kunskap och nya vänner. Välkomna!

Idag hade även S och M öppet i valstugorna. En hel del turister, som frågar efter toa, turistbyrån, systembolaget m m.

Växjö 140716

Carin Högstedt