18. jul, 2014

Vad kan ersätta den representativa demokratin?

Återigen har en demokratiutredning beslutats utifrån det faktum att partierna tappar medlemmar och därmed  legitimitet. Den representativa demokratin där de förtroendevalda ska spegla sammansättningen och folkets åsikter är inte så representativ längre. Inget nytt och den ena utredningen efter den andra har försökt komma med förslag för att väcka liv i det partipolitiska engagemanget.

Jag satt själv med i en sådan utredning, Demokratikommittén, för ett antal år sedan. Där kämpade jag för rätten att lägga medborgarförslag, vilket ju genomfördes och flertalet kommuner och landsting har infört den möjligheten. I Växjö kommun har det blivit ett jämnt flöde av bra förslag - ofta på tema demokrati och miljö - som har påverkat kommunen positivt. Tyvärr har det borgerliga styret beslutat att medborgarförslagen har en lägre dignitet än de förtroendevaldas motioner, så medborgarnas förslag kommer inte upp till fullmäktige längre. Det betyder att de inte når offentlighetens arena och att möjligheten att stå i fullmäktige och plädera för sitt förslag är borta. S+V+MP har hela tiden protesterat mot detta och yrkat att alla förslagen ska till fullmäktige, varje fullmäktige. När vi vinner valet är det en av de 100 första dagarnas åtgärder att återinföra att medborgarförslagen ska behandlas i kommunfullmäktige.

Har det dock inte hänt något som kan ersätta den representativa demokratin när partierna för en tynande tillvaro (jag skriver nu om generell tendens, inte det faktum att V ökat med 50% de senaste två åren)? Jo, visst. Deltagardemokratin, folks möjligheter till direktinflytande, har ökat. Medborgarförslag är ett exempel, men partierna är mer öppna och lyssnande. Vi ordnar möten och hearingar, vi kommer när vi blir kallade till diskussioner och debatter. Vi har klivit ner från piedestalerna. Tack och lov. Ska hur som helst bli intressant att se vad den nya utredningen kommer fram till.

Under en mandatperiod satt jag med i SKLs demokratiberedning, ett av de roligaste uppdragen jag haft. Vi höll på med projekt Brytpunkt - just för att bryta dödläget i demokratiutvecklingen. Vi hade häftiga förslag som att införa direktvalda borgmästare och långtgående direktdemokrati modell Toronto i Kanada. Det blev mycket diskussion. Inte minst mitt eget parti var storögda inför en del idéer. Så blev det inte några beslut vad jag kan minnas. Vårt projekt passerade inte nålsögat i SKLs ledning ens. Men roligt var det och väckte som sagt diskussion.

Vacker morgon. Förkyld! Får ta en simtur och se om det hjälper.

Fruktansvärt mycket våld i världen. Har inte mänskligheten lärt sig någonting? Att inte döda barn t ex?!

140718

Carin Högstedt