Senaste nytt från Växjö och vänster

23. nov, 2018

Himla bra besök på inkubatorn Företagsfabriken och Videums Science Park igår eftermiddag. Vi var sex personer från V.s kommunala grupp varav fem rätt nya i gruppen som fick en ingående presentation av de nya lokalerna och tankegångarna med dem. Vi träffade flera företag i inkubatorn, som utvecklar spännande tjänster och produkter. Jag märkte att jag behövde en uppfräschning av mina kunskaper. Var för ett antal år sedan vice ordförande i Videum och väl insatt. Mycket har hänt sedan dess, inte minst lokalmässigt. Förutom att Videum bygger och förvaltar lokaler åt Linnéuniversitetet, så är meningen med bolaget att vara ett drivhus för kunskapsbaserade företag i samarbete med studenter och universitetsledningen. Utvecklingen går åt rätt håll, sa VD för Videum, David. Vår guide var Robert och tillsammans med honom träffade vi t ex företaget ”Happy at work”, som utvecklar ett verktyg för att ta reda på hur personalen mår och som passar även små företag. Erik berättade om E-sportkläder som de gör i ett litet spirande företag och hur internationell den sporten är. Sara informerade om koldioxidmätning av olika produkter. Om en ishall ska byggas – vilken är bäst ur koldioxidaspekt? Eller simhall? Ungefär så. Sebastian talade om sitt företag Bravo Hub. Härlig miljö och de nya lokalerna vackra och ändamålsenliga som det syntes. Många mötesplatser.

I övrigt ytterligare en intervju med jobbsökande till V Kronoberg och på kvällen på ”invånardialog” om Agenda 2030, hållbart Växjö, på Katedralskolan. -Vad är viktigt i Växjö kommun inför framtiden? Många tjänstepersoner och politiker där i olika roller, politiken ska framför allt lyssna. Upplägget rätt intressant med olika stationer och flera sätt att förmedla sina åsikter. Publiken till antal ganska begränsad men pratade glatt. Ytterligare sex dialoger ska hållas på olika platser i kommunen. V-partister kommer att vara med på varje tillfälle är ambitionen.

Nu till regiongruppmöte. Avslutar denna blogg i eftermiddag. Insåg i natt att det är dan för dopparedan om en månad och paniken börjar sprida sig. Det går inte ihop sig med alla tankar om avkoppling, brödbak, städning i varje hörn, ha trevliga kafferep eller bufféer, umgås med de nära och kära, ljusslingor inne och ute, dela 800 flygblad, rensa V-rummet i kommunhuset på pärmar och papper, möten, möten…

Återkommer som sagt i eftermiddag. Kom på ordet punktstädning i natt. Vissa ställen putsas men inte alla. Är det möjligt och tillåtet? Ja, jag är uppvuxen i ett hem som städades och putsades noggrant till både jul och midsommar.

Sju timmar senare. Hemma efter ett tre timmar långt regiongruppmöte, det sista för i år. Formellt det sista för min del över huvud taget, eftersom jag inte har något regionuppdrag längre. Men inget hindrar att en deltar ändå, fast utan rösträtt. Kommun och region har så många gemensamma angelägenheter, så det är bra att lyssna av och informera varandra, kommungrupp och regiongrupp. Efter att sedan varit på snabb promenad med flygblad till ett par hundra hushåll - äntligen frisk luft och motion denna vecka - så har vargtimmens julpanik försvunnit. Milde himmel, jag har ju hela jul och nyår på mig att städa i alla hörnen, umgås med barnbarn och/eller ligga och läsa i dagar och nätter! Ingen resa bokad i år.  

Bara två plusgrader ute men vindstilla och riktigt skönt gångväder. I morgon Kronobergs bokmässa bland annat.

Trevlig helg!

Carin Högstedt

181123

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

20. nov, 2018

Hemma efter en dags kommunfullmäktige, från kl 9.00 till 16.30 med start kl 8.00 för gruppmöte med Vänsterpartiets fullmäktigegrupp. Känner hur den förkylning och lätta feber jag förträngt hela dagen, med Ipren och beslutsamhet, nu är tillbaka. Det är väl OK. Får ta det lugnt resten av kvällen och sova mig i form. I morgon är det viktigaste att producera (V)äxjös kommunnytt, flygbladet som ska tryckas i ca 10 000 ex och ut till folket. Det kommer att gå bra. Vi i gruppen har delat upp skrivandet mellan oss. Manus ska vara färdiga på förmiddagen. Sedan gäller redigering, korrekturläsning och tryckning.

-          Vad hände under de sju-åtta timmarnas fullmäktige idag då? Ja, det är onekligen mycket ord som uttalas och om alla stämde så lever vi i den bästa av kommuner. Och så är de inte.

-          Först fick vi information om nya kommunhuset av kommunstyrelsens ordförande. På dagordningen fanns också en revisionsrapport om just kommunhusprojektet med diverse kritik. Den ska kommunstyrelsen besvara och det tas upp igen i fullmäktige. Tämligen mild kritik men det finns att ta fasta på för både Vöfab (bolaget som styr bygget) och kommunstyrelsen. Jag ställde frågor på både rapporten och informationen.

-          Så fick vi information om simhallsbygget. Kommunstyrelsens ordförande föredrog både historik och nuläget. Inget att anmärka på. Här har Växjö kommuns invånare verkligen engagerat sig, protesterat och fått gehör. Det pågår en förutsättningslös utredning av var och till vilket pris en ny eller om- och tillbyggd simhall ska placeras. Växjöborna är övertygade om att nuvarande placering vid Växjösjön är överlägset alla andra. Håller med!

-          Sedan var det dags för ledamöternas frågestund och idag mycket frågande. Vänsterpartisterna, inte minst, var aktiva och tog upp ISTs lärplattform, lärarlöner, rankingen av utbildningen på plats 188, knepigt möte med trafik på nybyggd cykelväg, stödet till verksamheten på Braåsgården, Kulturvisionen för Ringsbergsområdet.  Ledamöternas frågestund är en framgång i Växjö kommun; korta frågor, korta svar på aktuella problem.

-          Enda interpellationen som lämnats in var min egen om hur Växjö kommun använder möjligheten att i upphandlingar ställa krav på att människor som står långt från arbetsmarknaden anställs. Det är möjligt enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) att ställa sådana krav likväl som krav på klimat- och miljöhänsyn. Jag fick ett bättre svar och mer positivt än jag trott! Ja, Växjö kommun använder möjligheten. Inom parentes inte så konstigt för det har S+V fått igenom via motion för ett antal år sedan. Skit samma, bra svar och det blev en information om något som jag tror väldigt få känner till är möjligt. Sverige är inte särskilt bra. Andra länder är framstående inom detta, som Finland, Belgien, Holland. Bara Växjö kommun handlar upp för en miljard om året. Det ger makt att ställa krav på att en entreprenör ska använda ett antal långtidsarbetslösa i den verksamhet som kommunen köper.

-          Nästa punkt jag var engagerad i var V-motionen om att ta fram en handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionshinder. Den tredje i raden på samma tema. Mycket förståelse och fina ord men inte bifall från övriga partier. Kanske ändå att en viss förståelse kan skönjas. I voteringen fick vi stöd av hela SD-gruppen, som numera leds av en f d tillgänglighetskonsult.

-          Trafikplan och cykelvägplan – alla partier överens på detta mer övergripande plan. Vi i V kunde ha härjat om Trafikplats Fagrabäck och andra planer på att underlätta för bilismen, men avstod. Cykelvägplanen är en god ambition och trafikplanen likaså, även om den senare endast handlar om Växjö stad. Det kommer att bli en uppgift att bevaka varje budget och beslut så att det går mot en ekologiskt och social hållbar framtid.

-          Till slut var det budget för 2019 och framåt på dagordningen, samma budgetar som vi tog beslut om i juni i år.  Det fanns då tre budgetförslag, Blågröna, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets. Nu föreslog vi samma budgetar med några redaktionella förändringar.  -Skulle vi ta om den debatten? Nja. Socialdemokraterna satsade på det. Jag gjorde en rapsodi, en sammanfattning, av vår budget och vad som särskiljer den från de övriga två och vilka omedelbara reformer vi ser nödvändiga att genomföra. Vi kommer att föreslå mycket av innehållet i vår budget i motioner under mandatperioden. Det fick räcka för dagen.

-          Nästan läggdags för att orka med morgondagen. Nöjd med våra insatser under dagen och som Johnny (V) sa: Den mest progressiva budgeten av alla!

-          Carin Högstedt

20181120

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vxjo.se

17. nov, 2018

Så är Region Kronobergs FoU-berednings (forskning och utveckling) saga all. Eller egentligen inte förrän årsskiftet, men vi har haft sista beredningsmötet. Vi antog en forskningsplan för tiden fram till 2027. Känns bra att ha ett så genomarbetat dokument när nu verksamheten går över till regionstyrelsen. Följs den planen så är Kronoberg uppe i ett snitt vad gäller regioner/landstings FoU-verksamhet 2017. Som ordförande får jag vara med och gå igenom 25 ansökningar från medarbetare om forskningsmedel, som först värderas av ett vetenskapligt forskningsråd. Detta sker nu i november. Ansökta medel är i runda siffror 6 milj kr och vi förfogar över ca 3. Vi hade ett trevligt möte med information från gäster om bl a ett samarbetsprojekt med Linnéuniversitetet, projekt Barnens bästa i Kronoberg. Två kvinnor från folkhälsoavdelningen berättade om ”Verklighetslabbet i Kronoberg”. Inspirerande nytänk men omöjligt att beskriva med ord. Det handlar om framtiden i alla fall, om innovationer och samarbeten. Ingen organisation kan lösa allt men tillsammans, privata företag - offentlig sektor - civilsamhället, finns det möjligheter, var ett tema. Jag fick blommor och snälla avskedsord. Jättefin bukett på köksbordet, överlämnad av vännen sedan många år, Charlotta Svanberg (S), som varit vice ordförande.

Ja, det var torsdagen och igår hade distriktsstyrelsens arbetsutskott intervjuer med presumtiva ombudspersoner/politiska sekreterare för V Kronoberg. Från kl 12 till 17 höll vi på och genomförde sex intervjuer. Trötta efter det men vi tre från utskottet hade en trevlig eftermiddag med intressanta människor. En intervju återstår.

Den här helgen ägnar jag åt att komma ifatt med mail, skrivarbete och läsa in handlingar till veckan som kommer med bl a heldag kommunfullmäktige. Budgetdiskussion, två V-motioner, trafikplan och cykelvägplan. Det lär ta hela dagen.

Läser med stort intresse ”Mannen i skogen” av Jens Liljestrand om Vilhelm Moberg. Det är mycket jag inte visste om Moberg, fast jag nog läst alla hans böcker, och här får en väldigt mycket politisk historia och litteraturhistoria på köpet så att säga. Komplicerad person Moberg.

Kvart över fyra, lördag eftermiddag, kolsvart ute, plus 3 grader. Ska sätta mig ute en stund. Igår kväll fin måne att titta på. Idag kompakt molntäcke.

Carin Högstedt

181117

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

14. nov, 2018

Plötsligt händer det! Jag är på tvådagars konferens i Växjö konserthus och det är en av de absolut bästa och mest informativa tillställningarna jag deltagit i någonsin. Samarbetsprojektet Hälsa, Humaniora & Medicin, som består av Region Kronoberg och Linnéuniversitetet, hade verkligen lyckats hitta goda föreläsare på temat ”Berätta för livet – om narrativ medicin och personcentrerad vård”. Mina valda seminarier hade rubrikerna Människan och diagnosen i den moderna medicinen, Kan skönlitteratur och eget skrivande göra oss klokare i vården? Att utveckla en kultur som stödjer delaktighet, Att lyssna i hierarkiska relationer, Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Säger inte så mycket men när det gäller diagnoser t ex så fick jag egna tankegångar bekräftade, sorterade och belysta. Fredrik Svenaeus, professor i filosofi talade mycket lugnt och resonerande om hur diagnoser förändras över tid, hur diagnoser i nuläget blivit identitetsskapande, hur lönearbete eller diagnos är det som ger mening i livet.

Under rubriken Kvinnors sexuella hälsa fick vi information om ett projekt och en app under utveckling som handlar om att föda barn på arabiska och svenska, synen på preventivmedel, på ultraljud, på att veta kön på barnen redan i magen; där skiljer sig utlandsfödda kvinnor från svenska, om en generaliserar. Betydligt högre dödstal vid förlossning/graviditet inom utlandsfödda mammor än de svenska. Vården är ojämlik. Sammantaget synnerligen intressant och ca 300 deltagare från hela landet. Mycket bra av arbetsgruppen i Hälsa, Humaniora & Medicin som verkar tvärvetenskapligt till gagn för bättre vård och även berikar humanistisk vetenskap.

Det är onsdag kväll och jag är äntligen hemma. Varit några späckade dagar med bilen på verkstad – igen! Åkt mycket buss och nu är alla ”mina” linjer omdirigerade på grund av vägarbeten. Pratade med en kvinna från Örebro idag på konferensen. Vi jämförde våra kommuner. Exakt samma trafiksituation i Örebro som i Växjö. Köer, avstängda gator p g a grävarbeten, trängsel.

Kommunstyrelsens arbetsutskott igår förmiddag innehöll inte många ärenden men bl a information från omsorgsförvaltningen om den kritik som personal, boende och anhöriga riktat mot vården på Attendos särskilda boende Vikaholmsallén. Det blev en intressant och bra diskussion på temat hur får vi förtroendevalda veta vad som pågår INNAN det står i tidningen eller hörs i Radio Kronoberg? Visade sig att rutinen i den här nämnden är att de som får fortlöpande information om något som blivit ett ”drev” (inte mitt ord) i media är ordförande och vice ordförande. Borde minimum vara arbetsutskottet ansåg jag och kommunstyrelsens ordförande var inne på samma spår. Ja, helst hela nämnden. Bemanningsbrist och kompetensbrist kände ledningen till. Självklart går det ut över vård och omsorg av de boende. Det borde vara en fråga för nämnden. Bakom alltihop ligger tomma platser på grund av LOV – lagen om valfrihet. Vilket privat företag som helst kan öppna särskilda boenden. Lagen är införd i kommunen och resultatet syns nu i tomma platser både i privata och kommunala boenden. Slöseri med skattepengar. Vänsterpartiet insåg det och röstade nej till LOV.

Den gångna helgen tillbringade jag i Gusum hos bror och svägerska. Det var trevligt och vilsamt. När jag sa att det var vilsamt, så sa min svägerska, ja, här är det slowmotion. Tänkte sedan på det. Stämmer nog. Jag skulle också kunna ha mer slowmotion och inte hetsa genom veckorna. Men nästa år så…

I morgon sista Forskning och Utvecklingsberedningen, sista mötet för i år, sista med mig som ordförande och sista ever. FoU ska in i regionstyrelsens verksamhet, som jag tidigare skrivit om. Det har inte blivit mycket bloggande på sistone. Har inte hunnit. Kvällsmöten. Igår tre timmars distriktsstyrelsemöte. Men vad intressant jag har fått höra på ”Berätta för livet!” Vilken förmån att kunna delta och få många nya insikter. Och så roligt med så stort intresse

Carin Högstedt

181114

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

9. nov, 2018

9 november 1938, Kristallnatten, Tyskland. Pogromer, brända synagogor, mord, sönderslagna butiker – allt riktat mot judarna, iscensatt av nazisterna. Tiotusentals av judar fördes till koncentrationsläger de kommande dagarna. Det är 80 år sedan och kanske inte så välkänt i folks medvetande. DN har artiklar idag för den som vill veta mer. Både Per Svensson och Ola Larsmo har skrivit. Namnet ”Kristallnatten” kommer sig av drivorna av glas (butiksfönster) som låg på gatorna. Tros det enligt uppslagsbok. Knappt hälften av asylansökningarna till Sverige som kom efter den fasansfulla pogromen beviljades.

I kväll 16.30 arrangerar SSU och Ung Vänster en manifestation till minne av 9/11 1938, vid scenen på Storgatan i centrala Växjö. Alla är välkomna att delta. Tillsammans ska vi stävja den antisemitism som sticker upp här och där. Igen.

Den praoelev, Sedeqa, som jag berättade om häromdagen, är verkligen en toppentjej, som engagerade sig hela veckan. Så roligt att träffa och lära känna henne lite. Igår deltog hon i vårt distriktsstyrelsens arbetsutskott, då vi gick igenom ansökningarna till vårt utannonserade arbete som ombudsperson/politisk sekreterare åt partidistriktet respektive regiongruppen. Vi planerade in en intervjudag. Med mera.

Nu är det fredag eftermiddag. I morgon åker jag till Gusum i Östergötland för att hälsa på min bror Thomas och hans fru/sambo Anne. Stannar till söndag. Ska bli så trevligt.

Ha en god helg!

Carin Högstedt

181109

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se