Senaste nytt från Växjö och vänster

23. mar, 2019

Lördag morgon. Snart till Braås och liveauktionen där. Lyssnat på Naturmorgon till frukosten, om fågelskådning per cykel, vårfåglar och olika alger. Trevligt. Igår passerade en man min altan och frågade om jag hört storlommen än. Det har jag inte. Ska uppehålla mig mer ute, så jag kan lyssna på fåglarna. Nu är temperaturen helt OK med varma kläder och filt om benen. Suttit ute runt en timme två kvällar i sträck. Börjat röja altanen. För mycket saker. Även om jag ser altanen som ett rum i lägenheten. Gör inte så stor skillnad på ute och inne. I övrigt städat hela veckan, fönster, golv – fixat. Skönt!

Som skrivits i onsdags – jag deltog i ProLiv Kronobergs årsmöte. Blev invald i styrelsen som ordinarie ledamot. Fick frågan i höstas och bad om betänketid. Ville höra med några andra kvinnor som jag tyckte skulle passa. Men till slut sa jag ja. Förstår och ser i årsmöteshandlingarna att det verkligen är ordning och reda med både papper och pengar. Mötet leddes med bravur och en föreläsning av en urolog följde. Varför börja med detta uppdrag då? Jo, jag tycker jag kan bidra med anhörigperspektivet efter att ha levt med dotters bröstcancer under några år (hon är frisk nu) och maken L.s cancer som startade i prostatan. Som anhörig blir en ”medsjuk”. Och jag vet ju att föreningen ProLiv är för allmän screaning, modell mammografi, vilket jag är fullständigt övertygad om ska bli verklighet i Kronoberg och Sverige. -Inte så enkelt får en höra. Nej, inget är enkelt, men fullt möjligt och nödvändigt. Kommer att rädda många liv. Ser fram mot uppdraget och att sätta mig in i ämnet. Kände mig välkommen.

Igår startade spridningen av (V)äxjös Kommunnytt, nr 3 2019. Se vaxjo.vansterpartiet.se! Skulle åkt till Ingelstad och Tävelsås, men ingen mer än jag anmälde sig till den aktiviteten. Delade Vikaholm själv, lagom stort med artroshöft. Uträttade en massa nödvändiga ärenden och deltog sedan i fredagsstrejken för klimatet utanför kommunhuset (det som har bygglov). Trevligt, folkligt, prestigelöst. Nästa fredag ska det bli korvgrillning! En av initiativtagarna har skrivit ett medborgarförslag om vad Växjö kommun ska göra för att leva upp till klimatmålen. Inte inlämnat ännu såvitt jag vet, men väldigt bra. Hon visade det igår. Skönt att det finns medborgare med framtidstro och entusiasm

Från strejken till Dalbo torg, där vi var tre V-kvinnor som spred Kommunnytt direkt till folk plus i ett av höghusen. Träffade en äldre man som berättade mycket från sin uppväxt och sitt liv. Han visade sig vara väl införstådd med politiken både på lokal och nationell nivå. Men han hade inte trott att E B-T (KD) skulle börja ta upp samtal med SD. -Jo, menar jag, det har varit tydligt ett bra tag nu. Håller helt med Amanda Sokolnicki, DN ledarsidan idag: ”Inte modigt”. Bara början!?

Nu slutskrivet för att komma iväg till Braås och auktionen. Ute börjar det lysa blått i gräset. Scillan är på väg upp.

Carin Högstedt

20190323

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

20. mar, 2019

Onsdag morgon efter ett kommunfullmäktige igår som gick undan. Fyra timmar och med mycket info, bland annat om fem alternativ till placering av simhall, lite om kostnader och innehåll. Kommer att krävas mycket mer utredningar, innan det går att välja! Alltför mycket fokus på investeringskostnader. Vad säger en livscykelanalys? Vad kostar driften, underhåll, räntor, städning, energi? Hur länge beräknas simhallen hålla? En annan aspekt är möjligheterna för Växjö Simsällskap att ha verksamhet under byggtiden. P-platserna. Varför just 300 P-platser. Fick inget svar på vilken P-norm som använts. Behövs verkligen ett P-hus?

I övrigt fick vi information av Lena Nyberg, chef för nya myndigheten MUCF, som hanterar ungdomsfrågor, bidrag till föreningar, demokrati och inflytande. Roligt med denna nya arbetsplats i kommunen. Vår partigrupp planerar ett besök där.

Det hettade till på allmänhetens frågestund. Tre medborgare ställde frågor och hade åsikter om flytten av hyresgäster på äldreboendet Evelid. De var väl insatta, upprörda och har nog förlorat tilliten till politiken. Svaret på varför de gamla och sköra människorna ska flyttas är ”organisationsförändring”. Berörda vill ha trygghet, lugn, empati, förståelse under sin mänskligt att döma sista tid och i sitt sista boende. Total konflikt. Och i onödan.

Tomas Thornell (S) ställde frågan om varför det tar sådan tid för omsorgsnämndens myndighetsavdelning att besluta om placering av personer som fått plats på särskilt boende, 8 – 9 veckor. Det var andra gången han frågade ordföranden i omsorgsnämnden Ulf Hedin (M) om detta. Nu kom ett svar: Sjukdom och hög arbetsbelastning på myndigheten. När jag frågade på nämnden häromdagen, så fick jag inget svar.  Kan det vara så att det är ett sätt att spara pengar? Fördröjningen är anmärkningsvärt lång.

V-motionen om företagsvänligare myndighetsutövning, Rättviksmodellen, genom råd, stöd, dialog och debitering efter tillsyn - inte i förskott - fick tyvärr inte bifall. Övriga partier ville avvakta en utredning om att införa Rättviksmodellen i hela landet. Lite intressant att andra kommuner går före och att speciellt (C ) och (M) varit pådrivande. Det är bara att googla och läsa om den ena kommunen efter den andra, motioner och insändare. Rättviksmodellen handlar om livsmedelsföretag - jordbruk, butiker, restauranger.

Har ägnat ”håltimmar” åt att göra en grundlig vårstädning. Helgen gick i stort sett till det. Tog lite ledigt och besökte Kulturarvscentrums öppna hus och lyssnade på ett föredrag om det medeltida Växjö. Fortsätter idag med städningen och ska också till årsmöte med ProLiv – Kronoberg. Mer om det senare.

Igår kväll skrev vi manus till (V)äxjös Kommunnytt för skick till trycket denna morgon. Lite snärjigt tidsmässigt med korrekturläsning, men det gick nog bra. På fredag ska det börja spridas – i brevlådor, på nätet, på stan lördag 11-13.

Carin Högstedt

20190320

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

Bra om alla använder telnr 0706214959. Det är det enda numret jag kommer att ha från i sommar någon gång.

15. mar, 2019

Fredag kväll. Hemma efter liten utflykt med en av döttrarna till Hovmantorps Folkets Hus, där det är visning inför auktion i morgon. Kollade grejerna men hittade inget vi måste ha. Innan dess möte med V-gruppen i Region Kronoberg och träff med ledningen för Serviceresor (färdtjänst och sjukresor). Bra genomgång av vad nya avtalet innebär. Förbättringar miljömässigt med fossilfria bilar. Kvalitetskontrollant anställd. Egenavgiften för sjukresor höjd från 100 kr till 150. Dock ligger högkostnadsskyddet kvar på 1800 kr. Samåkning inom färdtjänsten medför längre restid för en del passagerare och det är inte  populärt.  Mycket, koncis och bra information på en dryg timme!

När jag gick från mötet i regionhuset, så hamnade jag mitt i en klimatmanifestation utanför kommunhuset. Mycket folk, många ungdomar, som följer Gretas exempel! Varje fredag framöver kl 15-16 är det manifestation. Naturskyddsföreningen arrangerar i samarbete med Studiefrämjandet. Hädanefter tänker jag delta varje fredag som är möjlig för mig. #fridaysforfuture.

Igår kväll på Bibliotekets Vänners föreläsningskväll med Stefan Edman, författare, biolog m m, som bott och verkat i Växjö under 20 år, men drog till Västkusten för ett antal år sedan. Fullt i salen och ett spirituellt samtal mellan Stefan och Christer Petersson, läkare, författare och ordförande i vår livaktiga förening Bibliotekets Vänner. Dialogen handlade om Stefans senaste bok, ”Mot alla odds”, om universum och människans plats i det, om existentiella frågor, om skapelsen, Gud och religionens betydelse, klimathot och mycket annat. Nästa begivenhet med Bibliotekets Vänner är 4 april. Då kommer filosofen Jonna Bornemark. Hon är känd från Sveriges Radios ”filosofiska rummet”, sommarprat och hennes senaste bok ”Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde”. Jonna Bornemark kommer att ge oss en välbehövlig kritisk granskning av New Public Management (NPM), den styrform som blivit förhärskande i offentlig sektor och som är hämtad från privat industristyrning. Passar således illa för verksamhet som handlar om t ex vård och omsorg av människor. Tänker på det dagligen när jag möter hemtjänstpersonal hemma på min gård, vilka är på väg till behövande vårdtagare; de småspringer och har näsan i mobilen. Kan inte tolka det på annat sätt än att de är jagade av minuträknande.

Möte med omsorgsnämnden i onsdags blev fyra timmar långt. Mesta tiden tog ärendet ”kompetensförsörjningsplan”. Den handlar om hur kommunen ska kunna rekrytera och behålla personal. Saknas utbildad arbetskraft inom flera kategorier och inte bara i Växjö kommun utan i hela landet. Många inom vård och omsorg går i pension de närmaste åren. Många arbetar deltid för att de inte orkar mer. Fanns ett förslag från den borgerliga majoriteten, som det inte var något fel på, men S och V hade åtta tilläggsförslag, varav sju gemensamma. Efter ajournering (paus) hade de borgerliga kommit fram till att ett förslag ville de bifalla, övriga sju avslogs. Vi var verkligen modesta i våra yrkanden. Jag tog inte till storsläggan sex timmars arbetsdag t ex. Det ska (V) skriva motion till fullmäktige om. Nä, vi föreslog att särskilt rikta in information om vård- och omsorgsyrkena till studenter och att betala teoristudierna för körkort för omsorgsstuderande och medarbetare som inte har körkort, som exempel. Det senare har varit infört i kommunen, men sedan tagits bort. Dumt att inte ta tillvara alla möjligheter att få och behålla medarbetare. Teoridelen kan inte vara några kostnader att tala om för kommunen men avgörande för en enskild individs val av arbetsplats. Märkligt också att få avslag på yrkande att när personal på en arbetsplats vill bilda en intraprenad så ska omsorgsnämnden se positivt på det. Jag har bestämt för mig att Liberalerna är för intraprenader!? Bra samarbete S+V och i vissa voteringar fick vi stöd av SD. Till exempel körkortet. Då blir utslaget 8 – 7 i nämnden, annars 9 – 6. Ett yrkande från (L) om utbildning av personliga assistenter köpte vi från oppositionen direkt.

De fyra timmarna innehöll också mycket annat. Prognosen för 2019 års bokslut är minus 50 miljoner. Stolt över att (V) i budgeten i juni hade 50 milj kr mer i sin budget till omsorgsnämnden än de borgerliga hade! Hade suttit bra med de pengarna istället för ett evigt sparande. Så jäkla rätt vi hade!

Carin Högstedt

20190315

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

tel 0706214959

 

 

 

 

 

12. mar, 2019

Plus 9 grader efter kall natt. Blå himmel, spegelblank sjö. Satt en stund  i lä med ansiktet mot solen. Hörde talgoxe sjunga, fiskmås skria, skator prata och kråka kraxa. Tänkte på det jag läst i ”Lommen”, Växjö Fågelklubbs tidning, igår. Känd växjöornitolog skriver om ”tyst vår”, antalsmässigt få fåglar denna vinter och vår. Han funderar på om det konstiga klimatet förra året - kall lång vinter, het sommar – har påverkat vissa arters förekomst och många arter antalsmässigt. Hoppas att det är en tillfällighet och inget á la Rachel Carsons ”Tyst vår”, som skrev på 1960-talet och framför allt visade på vad användningen av DDT betydde för fågellivet – eller snarare fågeldöden. Har hela vintern noterat väldigt få småfåglar jämfört med alla andra år (31) jag bott i denna lägenhet och kollat fåglarna.

Sträckläste Gunnela Björks bok om Kata Dalström i söndags. Mycket intressant person Kata och på köpet får en mycket historia från sekelskiftet 18 - 1900 och första världskriget. Fick också svar på vad som hände Kata i Växjö 1909; först var hon i Ronneby och talade om rösträtten. 400 personer lyssnade. Hon beskrev hur rösträtten till första kammaren gick till. För att vara valbar krävs egendom eller pengar, sa hon och drog slutsatsen att ”alltså är det inte människor, utan oxar, får, getter, svin och penningpåsar, som välja och då förstå ni själva vad resultatet är: inga arbetare och inget småfolk kan komma in i den kammaren”. Stadens borgmästare förbjöd henne att fortsätta tala, vilket hon naturligtvis inte lydde. Hon blev stämd för att ha ”talat smädligen mot riksdagen” och dömd till två månaders fängelse och 25 kr i böter. Hon behövde dock inte sitta av straffet. Hovrätten upphävde tingsrättens dom. I Växjö gick det också illa. Hon blev dömd till 250 kr i böter av Tingsrätten. Hovrätten fastställde, men Högsta domstolen upphävde den. Kata satt således inte i fängelse eller i häkte, såvitt jag förstår, i Växjö. Det har jag läst någon annanstans, men minns inte var. All medial uppmärksamhet gjorde att hennes publik växte. Stor del av sitt liv lade hon på turnéer i Sverige, gärna så långt norrut som gick att komma. Ofta problem med att hyra lokal och då blev en sten i skogen eller liknande talarstolen. Hon var ”småfolkets” talesperson och visste vad hon pratade om genom kontakten med dem, från norr till söder.

Igår kväll första mötet med Vänsterpartiet Växjös nya styrelse. Jättelång dagordning som det blir när vi ska utse ansvariga för olika uppgifter och starta arbetet för EU-valrörelse, 1 maj, Pride och mycket annat. Drygt två timmar och vi var klara. Jag har åtagit mig att vara sekreterare och har ett långt protokoll att skriva, något som jag inte tycker är tråkigt eller problematiskt på något sätt. Styrelsen består av sex kvinnor och tre män, alla arbetssugna. Bådar gott.

I morgon möte med omsorgsnämnden. Har läst förslaget till ”kompetensförsörjningsplan” flera gånger. Har sex punkter att lägga till. De stora förslagen vi har i vårt valprogram om att testa sex timmars arbetsdag på ett par arbetsplatser och att pröva matlagning hemma hos vårdtagare inom hemtjänsten – de gör vi motioner till fullmäktige om. Det är sådant som kan göra Växjö kommuns omsorg uppmärksammad, intressant, attraktiv.

Som Dagens ETC.s ledarskribent 8 mars, Ulrika Lindahl, skrev: ”Sex är dagens viktigaste siffra”. Hon citerar ur LO.s jämställdhetsbarometer: Män i arbetaryrken tjänar 5 000 kr mer än arbetarkvinnor – i månaden. Hälften av kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid ofrivilligt eller för att de inte orkar mer. 6 av 10 arbetarkvinnor jobbar kvällar, helger, nätter. I tjänstemannayrken är det 2 av 10 som arbetar på obekväma tider. SCB visar att livslängden inte ökar längre, inte för alla i Sverige. För lågutbildade kvinnor i arbetaryrken sjunker den. Lindahl har många siffror, obehagliga klass- och könsskillnader synliggörs. Vad göra? Svaret är 6 som i 6 timmars arbetsdag, en reform som bekämpar en heltidsnorm som gör oss sjuka, fördelar arbete så att alla kan leva bättre och längre.

Kan inte sägas bättre.

Carin Högstedt

20190312

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

9. mar, 2019

Internationella kvinnodagen igår, en mycket bra dag för min del. Återkommer till det. Tidningarna har som vanligt mätt jämställdheten på längden och tvären denna dag. DN har två braskande sidor om den politiska representationen. Den toppas av foton på tre kvinnor i SD, det minst jämställda partiet, och rubriken ”Kvinnorna nyckeln till mer makt för SD”. Måste säga att jag reagerar. Varför inte skriva om de partier som lyckats med jämställdheten? Exempel: Andel kvinnor ledamöter i riksdagen per parti: MP 75%, V 68%, M 56%.  Kvinnor ledamöter i landstingen/regioner per parti: V 58%, L 52%, S 50%. Andel kvinnor ledamöter per parti i kommunerna: V 53%, MP 51%. Går man bakom dessa siffror och studerar maktens fördelning ser det annorlunda ut, men självfallet är det mer troligt att en kvinna blir kommunstyrelsens ordförande om det finns gott om kvinnor på uppdrag i partierna. Som sagt: Varför inte skriva om de som har lyckats bygga en grund för en jämställd fördelning av makten inom politiken? Och som bedriver en politik för jämställdhet! Stolt över mitt parti i detta avseende, mycket stolt.

I SvD igår 8 mars finns en helsida med nya jämställdhetsministern, Åsa Lindhagen (MP). Rubriken är ”Viktigt ingripa tidigt mot hedersförtryck”. Bra att hon tar upp detta. Jag ser i faktarutan att i januariavtalet finns en punkt om att ”brott med hedersmotiv ska utgöra en egen brottsrubricering och en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv ska införas”. Hög tid! Gör nu! Skrev en artikel till Smålandsposten på temat hedersvåld inför 8 mars. Ännu inte publicerad. Men lika angelägen varje dag för den delen.

Det hände en hel del på 8 mars. Jag valde att se Maj Wechselmanns film om Moa Martinsson. ABF arrangerade visning i 23 städer i Sverige och återigen denna vecka var jag på Palladium i Växjö och såg en stark film. Kunde varit fler där men vi som kom var nog alla nöjda med att få den 1,5 timmar långa berättelsen om kvinnoöden i allmänhet och Moas i synnerhet.  Vi är ju också många som börjat vårt vuxenläsande med Moas ”Kvinnor och äppelträd” till exempel. Väldigt starkt om Moa och Harry Martinssons liv tillsammans, hur Moa hjälpte, stöttade, livnärde den sjuke Harry, skrev rent hans dikter osv.  Samtidigt som hon själv skrev och så småningom sålde massor med böcker. I media och litterära kretsar var Harry uppburen, akademisk, fick priser. Moa skrevs ner, populär bland folket, men det hjälpte inte. Idag ser vi den patriarkala strukturen, som slår blint, men troligen insåg inte Moa hur hon bidrog till den genom att ständigt rycka ut för Harrys skull. Jag tror inte det.

Så till nästa arrangemang; (V) Växjö, Ung Vänster, Palestinagruppen, IKFF, Amnesty m fl hade gemensamt program och fyllde Café Fontaine både med publik och väsentligt innehåll. Tal, musik med ”Pusy Power”, information, feministiskt quiz, namninsamling för samtyckeslag i Danmark, poesi av och med Tina Persson (mycket bra!) med mer. Vår fullmäktigeledamot Maria Garmer höll ett mycket suveränt tal om hur en kan pendla mellan hopp och förtvivlan en Internationell Kvinnodag. Mycket är gjort, men mycket är ogjort.

Två citroner av åtta ligger plötsligt på golvet. Har de ramlat från busken eller är det Tassi som har lekt? Lite mjuka är de men gröna. Ska testa saften lite försiktigt.

Höjdpunkt nästa vecka är arrangemang av Bibliotekets Vänner torsdag 14 mars på Stadsbiblioteket. Då kommer Stefan Edman, förr lärare på St Sigfrids folkhögskola, kommunfullmäktigeledamot (S) i Växjö, författare om existentiella frågor, miljö, klimat… Mot alla odds? är rubriken. Ska bli mycket intressant att lyssna på en dialog mellan Stefan och Christer Petersson, Bibliotekets Vänners ordförande, författare, läkare m m. Växjö stadsbibliotek kl 18.00.

Är väldigt lite intresserad av Mello, men på grund av John Lundvik ska jag se finalen ikväll, förhoppningsvis ihop med barnbarnen. Hoppas verkligen att denne fantastiske son av Växjö med sina Mamas vinner!

Carin Högstedt

20190309

@hgstedt

www.carhog14.se

www,maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

0706214959